preloder

BIGSHOOTOUT

Prezentujemy materiał z warsztatów, które odbyły się w Warszawie w studio las. Testowaliśmy najnowsze kamery Red Monstro, Red Helium, Red Gemini z opytką Leica Summicron-c, Summilux-c, Thalia.
Na materiale została zrobiona podstawowa kolor korekcja z Log3G10 do Rec709. Do każdego materiału udostępniamy do pobrania plik RD3.

Footage from the workshop that took place in Warsaw in the Studio Las. We tested the latest Red Monstro, Red Helium and Red Gemini cameras with Leica Summicron-c, Summilux-c, Thalia lenses.
The footage has a basic color correction from Log3G10 to Rec709. We provide You the original RD3 file from each take.

Red Monstro Leica Thalia 70mm Original RD3 frame
Red Gemini Leica Thalia 70mm Original RD3 frame
Red Monstro Leica Summilux-c 65mm  Original RD3 frame 
Red Helium Leica Summilux-c 65 mm Original RD3 frame 
Red Gemini Leica Summilux-c 65mm Original RD3 frame 

Red Monstro Leica Summilux-c 25mm Original RD3 frame 

Red Monstro Leica Summicron-c 50mm  Original RD3 frame 
Red Gemini Leica Summicron-c 50mm  Original RD3 frame
Red Monstro Thalia 70 mm Dynamic Range  Original RD3 frame 

Red Helium Leica Summilux-c 65mm Dynamic Range Original RD3 frame